آخرین جلسه هیئت مدیره دوره دوم انجمن علمی برگزار شد
تاریخ خبر : سه شنبه 21 اسفند 1397
برگشت به صفحه قبل
آخرین جلسه هیأت مدیره دوره دوم انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران در محل پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد

نشست هیئت مدیره دوره دوم انجمن با حضور اعضای هیئت مدیره در روز سه¬شنبه مورخ 21 اسفند 1397 در محل پارک علم و فناوری دانشگاه شریف برگزار شد. اهم مصوبات جلسه عبارتند از:  برنامه¬ریزی جهت تشکیل مجمع عمومی انجمن در سال 1398 برای انتخاب هیئت مدیره جدید  تأیید درخواست عضویت تعدادی از پارک¬های علم و فناوری ایران  انتخاب دکتر علی معتمدزادگان به¬عنوان دبیر انجمن تا برگزاری مجمع عمومی