برگزاری سومین نشست مجمع عمومی انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران
تاریخ خبر : چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398
برگشت به صفحه قبل
اعضای هیأت مدیره جدید انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران انتخاب شدند

سومین نشست مجمع عمومی انجمن علمی پارک¬های علم و فناوری و مراکز رشد ایران با هدف برگزاری انتخابات اعضای جدید هیأت مدیره و بازرسان با حضور نماینده دفتر انجمن¬های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روز چهارشنبه مورخ 11 اردیبهشت سال 1398 در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انجمن علمی پارک¬های علم و فناوری و مراکز رشد ایران، در ابتدای این جلسه دکتر علی معتمدزادگان دبیر وقت انجمن مباحثی را در خصوص اقدامات انجام شده برای تشکیل مجمع عمومی و اهمیت فعال¬سازی انجمن در تکمیل اکوسیستم نوآوری کشور مطرح نمودند. سپس دکتر علی جبار رشیدی (رئیس وقت هیأت مدیره انجمن) و دکتر عطالله ربانی (بازرس وقت انجمن) گزارشی در زمینه عملکرد و وضعیت مالی انجمن ارائه کردند. در ادامه ضمن معرفی کاندیدها، انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرسین جدید با حضور اعضای هیأت رئیسه جلسه شامل: دکتر علی جبار رشیدی، دکتر مهدی کشمیری، دکتر مهدی اخوان، دکتر علی حقیقی انجام گرفت. منتخبین جدید عبارتند از: دکتر علی معتمدزادگان، دکتر عباس زارعی هنزکی، دکتر معصومه خان احمدی، دکتر علی فتی، دکتر خالد سعیدی، دکتر علی باستی، دکتر داریوش پورسراجیان، مهندس حمید مهدوی، دکتر بابک مختاری به-عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره انجمن پارک¬های علم و فناوری و مراکز رشد ایران و دکتر سید علی نجومی و دکتر عطالله ربانی به¬عنوان بازرس اصلی و هم¬چنین دکتر موسی حسام، دکتر حسن حیدری و دکتر خسرو سلجوقی به¬عنوان اعضای هیأت مدیره علی¬البدل و دکتر مهران گرمه¬ای به¬عنوان بازرس علی-البدل انجمن علمی پارک¬های علم و فناوری و مراکز رشد ایران انتخاب شدند.